A N U N Ț

28.03.2016

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de grefier arhivar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea

 

 

Având în vedere art. 9 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea nr. 185/29.03.2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori și a personalului conex la instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea;

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța anunță că la 13.05.2016 – orele 11.00 organizează la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea concurs pentru ocuparea postului vacant de grefier arhivar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea.

 

                  

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 

        

Poate participa la concurs persoana care:

- are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

- nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;

- cunoaște limba română;

- este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

- are studii medii (bacalaureat);

- posedă cunoștințe de operare pe calculator sau de dactilografiere.

 

Dosarele se depun la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, str. Smârdan nr. 10C, cu cel puțin 10 zile înaintea concursului, respectiv  până la 03.05.2016.

     Dosarele trebuie să conțină:

- cerere;

- actul de identitate (copie);

- diploma de bacalaureat (copie);

- certificatul de cazier fiscal;

- certificatul de cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- adeverința medicală din care să reiasă că este apt pentru exercitarea funcției;

- recomandare privind profilul moral și profesional;

- chitanța de achitare a taxei de 100 RON (care se plătește la casieria Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța – camera nr. 39).

Verificarea dosarelor candidaților privind îndeplinirea condițiilor de participare la concurs se realizează de comisia de examinare a concursului, urmând ca lista candidaților admiși și a celor respinși să se afișeze și să se publice cel mai târziu în preziua concursului.

Candidații respinși în urma verificării dosarelor pot face contestații în termen de 48 de ore de la afișare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cu cel puțin 30 minute înainte de începerea concursului, care constă în susținerea unei probe practice eliminatorii (cunoștințe de operare pe calculator), precum și a unei probe scrise, de verificare a cunoștințelor teoretice.

 

TEMATICA CONCURSULUI

 

-       Ordinul nr. 2632/C  din 30 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor;

-       Codul de procedură penală:

- comunicarea actelor procedurale.

 

 

PROCUROR GENERAL,

ELENA GRECU